ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330, Bangkok, Thailand, 10330

ชมบัตรเข้าชมงานที่ LIDO CONNECT ด้านล่าง ตรวจสอบข้อมูลสถานที่จัดงานและการเดินทาง ซื้อบัตรเข้าชมที่ LIDO CONNECT อย่างมั่นใจจาก ไลฟ์ เนชั่น co.th