มอบพลังให้แก่โลก: กฎบัตรเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของ Live Nation

 

Live Nation Entertainment คือบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบการแสดงสด โดยมีบริษัทในเครือซึ่งเป็นผู้นำตลาดระดับโลก ได้แก่ Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship และ Artist Nation Management

 

Live Nation Entertainment มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต เราเชื่อว่าการมอบพลังให้ผู้อื่นผ่านเสียงเพลงเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะ สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้ เราใช้แนวคิดนี้ในงานด้านความยั่งยืนของเรา “การมอบพลังให้แก่โลก” คือแนวทางของเราในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

เราอาศัยสิ่งแวดล้อมในการจัดงานการแสดงสดระดับโลก เราคือผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณสถานที่จัดงานและการแสดงสดของเรา สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลืมของแฟน ๆ

 

เราจะแสดงให้เห็นว่าเราคือผู้นำในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate action) โดยการตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เรามั่นใจว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของเราเป็นไปตามมติในข้อตกลงปารีสของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งจะช่วยให้เราแน่ใจว่าเรามีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนไดออกไซดให้อยู่ในระดับที่รักษาการเพิ่มอุณหภูมิของโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม ตามที่กำหนดในรายงานการประเมินโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2561

 

จุดยืนของ Live Nation ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริงและกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ระดับของ CO2e ในอากาศอยู่ในจุดสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา เหตุการณ์สภาพอากาศสุดโต่งเกิดบ่อยครั้งขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจำนวนมาก ปัญหานี้และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษในอากาศ การเพิ่ม ขึ้นของระดับน้ำทะเลและความเป็นกรดสูงขึ้นของมหาสมุทร สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นว่าการกระทำของมนุษย์ส่ง ผลให้โลกกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยน้อยลง    จากรายงานการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรุน แรงในรายงานของ Living Planet กรอบระยะเวลาที่ IPCC กำหนดเพื่อการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการจำกัดภาวะโลกร้อน การเพิ่มการตระหนักรู้ของประชาชนและการประท้วงเพื่อเรียกร้องการดำเนินการจากรัฐบาล สิ่งเหล่านี้ทำให้ความจำเป็นในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจ องค์กรและบุคคลทั่วไปเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปรากฏชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมา

 

ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านการให้ความบันเทิงแบบการแสดงสด เรามีความรับผิดชอบที่จะรักษาประสบการณ์การรับฟังดนตรีสดไว้เพื่อให้คนรุ่นหลัง และเรามีโอกาสมากมายในการใช้งานของเราในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

 

เราจะทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จัดงานและงานเทศกาลของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ ดูแลชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ และทำในส่วนของเราเพื่อจำกัดผลกระทบที่อันตรายที่สุดจากการเปลี่ยน แปลงสภาพอากาศทั่วโลก

 

เราจะใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟน ๆ พนักงาน ศิลปิน และอุตสาหกรรมของเราให้เริ่มดำเนินการจากก้าวเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่เพื่อสิ่งแวดล้อม ในงานอีเวนต์และกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา

 

และเราจะสร้างสรรค์และขับเคลื่อนมูลค่าให้กับธุรกิจของเราโดยเดินตามวิถีทางเพื่อความยั่งยืน

 

กฎบัตรนี้คือ:

  • วิสัยทัศน์ร่วมซึ่งจะใช้ประโยชน์จากและเร่งการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน และจะทำให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ความพยายามเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรากลายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้
  • เป้าหมายที่สร้างความมุ่งมั่นแต่ทำให้เกิดผลได้จริง เราจะปรับการดำเนินการและเป้าหมายของเราให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบการทำงานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) และโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets Initiative)
  • แพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจและให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมได้ ซึ่งจะเป็นการรวมตัวในระดับแนวหน้าของดนตรีสด วัฒนธรรม แบรนด์ต่าง ๆ การศึกษา และวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการและกระตุ้นในเกิดโซลูชั่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอุตสาหกรรม พนักงานของเรา และแฟน ๆ กว่าล้านคนที่เดินก้าวผ่านประตูของเรา

 

แนวทาง 

 

เราได้ระบุด้านที่สำคัญแปดด้านที่เป็นองค์ประกอบในงานด้านความยั่งยืนของเรา ได้แก่ การปล่อยก๊าซและพลังงาน การใช้ทรัพยากรและขยะ (รวมถึงพลาสติก) น้ำ อาหาร การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดซื้อ การขนส่ง และผลกระทบต่อชุมชน แต่ละด้านได้รับการประเมินในบริบทของผลกระทบที่เกิดขึ้นและบทบาทที่มีในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN1

1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 ข้อจาก 17 ข้อมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานอีเวนต์การแสดงดนตรีสด และมีระบุไว้ที่นี่: 3 – การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4 – การศึกษาที่เท่าเทียม 6 – การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 7 – พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, 9 - อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 11 – เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12 – แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13 – การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14 – การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15 – การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และ 17 – ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

ในปี 2562 สถานที่ที่ Live Nation เป็นเจ้าขอและปฏิบัติงานทุกแห่ง และงานการแสดงสดจะมีการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีจุดมุ่งหมายในการกำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของเราเป็นไปตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานการประเมินโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ปี 2561

 

ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีให้ตรงกับเป้าหมายโดยรวมของเรา นั่นก็คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ให้ได้ 50% ภายในปี 2573

 

พลังงาน 

 

เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (low carbon economy) เป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน

 

จุดมุ่งหมายของเราคือ สถานที่ที่เราเป็นเจ้าของและปฏิบัติงาน สำนักงาน งานการแสดงสดทุกแห่งของเราใช้พลังงานทดแทน 100% เราจะใช้อาคารและสถานที่ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับการรับรอง

 

ในช่วง 10 ปีข้างหน้า เราจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งที่ทดแทนได้ และลงทุนในมาตรการและการรับรองประสิทธิ- ภาพพลังงาน เราจะเลือกพันธมิตรและซัพพลายเออร์ที่สามารถช่วยเราบรรลุเป้าหมาย และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและขยะ 

 

Live Nation จะให้ความสำคัญกับการลดของเสีย ตามด้วยการนำกลับมาใช้ และจากนั้นจึงเป็นการรีไซเคิล การนำพลังงานกลับมาใช้ และการกำจัดทิ้ง

 

 

เรามุ่งหมายให้สำนักงาน สถานที่ และงานอีเวนต์ทุกแห่งของเราลดการฝังกลบของเสียให้เป็นศูนย์ และมีอัตราการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่เท่ากับ 50% (หรือสูงกว่า) ภายในปี 2573 โดยคำนึงถึงเงื่อนไขในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ

 

เราจะมีการรายงานขยะของเราอย่างถูกต้อง และจัดทำแผนการจัดการขยะร่วมกับผู้รับเหมาของเรา เราจะสร้างระบบการจัดการขยะแบบวงปิด (closed loop) ในสถานที่และงานอีเวนต์ของเรา และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

พลาสติก 

 

เราจะเลิกการขายพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวในสถานที่ที่เราเป็นเจ้าของและปฏิบัติงานและงานอีเวนต์ของเราอย่างช้าที่สุดภายในปี 2564 สิ่งของทุกอย่างที่ใช้หลังจากนั้นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทดแทนได้ และได้รับการรับรอง หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำจากวัตถุดิบรีไซเคิลอย่างน้อย 30%

 

และจะรวมถึงภาชนะสินค้าตัวอย่าง ช้อนส้อม จาน ถ้วย ขวด ถาดเสิร์ฟอาหาร ถุงเล็ก ไม้คน หลอด

เราจะสำรวจทางเลือกที่มีแทนการใช้พลาสติก และดำเนินการให้พันธมิตรของเรามุ่งไปทางเป้าหมายเดียวกัน

 

เราจะใช้นโยบายการจัดซื้อที่ให้ความสำคัญกับ:

  • การนำกลับมาใช้ใหม่ แทนการใช้ครั้งเดียว
  • ทรัพยากรทดแทน แทนทรัพยากรจำกัด
  • ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้และได้รับการรับรอง เมื่อมีโรงหมักที่ให้บริการในทางพาณิชย์
  • ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบรีไซเคิลสูงที่สุดซึ่งมีอย่างน้อย 30%

 

น้ำ 

 

เราจะให้การเข้าถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมในสถานที่และงานการแสดงสดของเรา ลดน้ำเสีย และระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องมีการจำกัดการบริโภคน้ำ เราจะสำรวจการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ และสนับสนุนนวัตกรรมในด้านนี้

 

อาหาร 

เราเห็นว่าการผลิตอาหารในทางอุตสาหกรรมและความสิ้นเปลืองเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจะยอมรับผลกระทบด้านคาร์บอนของอาหาร และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อจัดหาอาหารที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การเสนออาหารที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าของเราเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

 

เราจะลดปริมาณอาหารที่กลายไปเป็นขยะและใช้โรงหมักให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

การมีส่วนร่วม 

 

เราจะสื่อสารจุดมุ่งหมายด้านความยั่งยืนของเรากับผู้ชมของเราอย่างโปร่งใสและชัดเจน และเราจะใช้จุดยืนของเราในการเข้าหาเพื่อให้ลูกค้าของเรามีส่วนร่วมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจะเชื่อมต่อและร่วมมือกับกลุ่มและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ   เราจะมีส่วนร่วมในการสนทนาด้านความยั่งยืนภายในอุตสาหกรรมและอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและเรียนรู้จากผู้อื่น

 

การเป็นพันธมิตรและการจัดซื้อ 

 

เราจะทำงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน พันธมิตร และผู้สนับสนุนของเราเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่มีร่วมกัน เราจะ พิจารณาวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่เราจัดซื้อ และเปิดทางให้มีการพัฒนาตลาดใหม่เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

 

การขนส่ง 

 

เป็นสิ่งสำคัญที่สถานที่และงานการแสดงสดของเราทั้งหมดต้องมีการเชื่อมต่อกับการขนส่งสาธารณะที่ดี และเราจะทำงานร่วม กับซัพพลายเออร์และหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการใช้การขนส่งที่ยั่งยืน เช่น รถบัส รถราง รถไฟ รถโค้ชและการขี่จักรยาน สำหรับผลกระทบเชิงลบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะตระหนัก วัด และสร้างผลกระทบที่เป็นบวกเพื่อให้สมดุลกับผลกระ - ทบเชิงลบนั้น และส่งเสริมสิ่งนี้กับผู้ชม ศิลปิน ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาของเรา

 

ผลกระทบต่อท้องถิ่น 

 

ระบบนิเวศ - สถานที่ทุกแห่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างไม่เหมือนกัน และมีการเตรียมการออกแบบเพื่อคำนึงถึงพื้นที่ที่มีความเปราะบางของระบบนิเวศ ศิลปวัตถุ หรือความสำคัญทางวัฒนธรรมทั้งหมด เราจะปฏิบัติงานตามเงื่อนไขภายในท้องถิ่น และดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือความหลากหลายทางชีวภาพ หากจำเป็น เพื่อปกป้องพืชและสัตว์ประจำถิ่นในขณะที่จัดงานอีเวนต์ของเรา

 

เสียงและแสงสว่าง - เราจะดำเนินการเพื่อลดผลกระทบของมลภาวะทางแสงและเสียงจากงานอีเวนต์ของเรา

 

ชุมชนท้องถิ่น - เราสนับสนุนการกุศลในท้องถิ่น และสร้างโอกาสการจ้างงานในท้องถิ่นเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เราจะใช้ความพยายามเพื่อวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สถานที่และงานอีเวนต์การแสดงสดของเรามีต่อพื้นที่ท้องถิ่น

 

สวัสดิภาพ - เราจะทำให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่และผู้เยี่ยมชมของเราทุกคนมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี

 

การกำกับดูแล 

 

จะมีการบริหารจัดการนโยบายความยั่งยืนจากส่วนกลาง และมีการจัดทำนโยบายในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในแต่ละทีมเพื่อให้ความยั่งยืนเป็นหัวใจในการวางแผนและการปฏิบัติงานของเรา

 

ประเทศที่เข้าร่วมแต่ละประเทศจะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินการที่กำหนดขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

 

ในปี 2562 เราจะวัดพิมพ์เขียวสิ่งแวดล้อม (environmental footprint) ระดับพื้นฐานของเราโดยใช้แนวทางมาตรฐาน และเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการจัดทำตัววัดและเป้าหมายที่เราจะนำมาดำเนินการตามในแต่ละปี เราจะติดตาม วัด และแบ่งปันความคืบหน้าของเราอย่างโปร่งใส และจะพยายามเผยแพร่รายงานรายปี เราจะเข้าร่วมในหลักเกณฑ์การรับรองต่าง ๆ เมื่อเหมาะสม

 

เราจะแบ่งปันประสบการณ์ (ทั้งที่เป็นบวกและลบ) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เราทำ โดยแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด และเรียนรู้จากกันและกัน

 

เราจะพยายามพัฒนาและปรับปรุงจุดยืนนี้อย่างต่อเนื่อง